Adatvédelem

Minden szükséges óvintézkedést  megteszünk annak érdekében, hogy biztonságban érezze magát az általunk működtetett weboldalon, valamint, hogy személyes adatai a lehető legnagyobb biztonságban legyenek adatbázisunkban. Ezen az oldalon minden információt megtalál arra vonatkozóan, miként óvjuk magánszféráját: milyen adatokra teszünk szert, minként használjuk fel őket, kivel osztjuk meg őket, miként ellenőrizheti adatfeldolgozó munkánkat, információkat adatvédelmi rendszerünkről, illetve azon jogairól, melyek az adatkezelés során megilletik önt. Az adatkezelés során nem csak betartjuk az ide vonatkozó szabályokat, de tiszteletben tartva ezen szabályok fontosságát, igyekszünk jóval többet tenni a folyamatok biztonságossá tételéért. Az ELUSIA s.r.o. IČO: 46345515, biztosítja személyes adatainak védelmét . Személyes adatainak megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az Ön által leadott megrendelést teljesíteni tudjuk. Az ELUSIA s.r.o. IČO: 46345515, csak azokat az adatait kezeli,  amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk Önnek, illetve azokat, amelyek kezeléséhez hozzájárult.

Fontos tudnivalók

Személyes adatnak minősül az Önre, mint természetes személyre vonatkozó bármilyen információ, amely alapján azonosítani lehet. Ilyen személyes adatnak minősül többek között a neve, telefonszáma, születési dátuma, e-mail címe, IP címe. Vállalkozó esetében minden Ön által megadott cégadat (adószám, közösségi adószám, telephely…stb.).

Személyes adatait, szolgáltatón keresztül, továbbítjuk a harmadik világbeli országokba, főleg az Egyesült Államokban elhelyezett szerverekre. Ezen eszközök szolgáltatói a GDPR-ban meghatározott megfelelő megfelelési mechanizmusok révén garantálják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

Nem használunk olyan profilalkotási mechanizmusokat, amelyek személyes adatokat használnak fel.

 Vásárlás, szolgáltatás nyújtás érdekében süti fájlok használunk.

A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányitott kérés alkamával. A sütik információkat gyűjtenek az Ön böngészőjéről, így képesek vagyunk kölcsönösen megkülönböztetni, ám nem beazonosítani, az egyes felhasználókat és a konkrét preferenciákhoz igazítani a tartalmat.  Továbbá információkat tárolnak weboldalunk látogatóinak számáról, illetve arról is, webáruházunk mely aloldala a leglátogatottabb. Felhasználásuk arra is kiterjed, hogy reklámokat, oldalakat jelenítsenek meg az Ön érdeklődési köre alapján.

Azt, hogy milyen sütiket dolgozzunk fel, Ön is befolyásolhatja.

Lehetőséget biztosítunk a cookie-beállítások kezelésére közvetlenül a weboldalunkról. Ily módon be- és kikapcsolhatja az egyes eszközöket és a hozzájuk tartozó cookie-kat.

A cookie-beállításokat közvetlen böngészőjéből is kezelheti, vagy speciális kiegészítők telepítésével, amelyek lehetővé teszik a cookie-k szabályozását, mint például a Ghostery (https://www.ghostery.com).

A viselkedés alapú hirdetések beállításait a http://www.youronlinechoices.com/ oldalon is kezelheti.

A weboldal tartalma tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek által üzemeltetett külső weboldalakra. Nem vállalunk felelősséget a személyes adatok kezelésére és a cookie-k külső üzemeltetői által  használat sütikre vonatkozó szabályokért. A részletekért tekintse meg a külső webhely adatvédelmi szabályzatát.

A weboldalt egy külső szerveren tároljuk, amely, mint minden szerver, naplókat generál. A naplók olyan információkat tárolnak, mint az IP-cím, a szerver dátuma és ideje, a böngésző és az operációs rendszer adatai. A naplók csak működési és műszaki célokat szolgálnak.

Személyes adatok kezelője

Személyes adatainak kezelője az ELUSIA, s.r.o., IČO: 46345515. A személyes adatok kezelésének céljait, jogalapjait és idejét az egyes adatkezelési célokhoz külön-külön soroljuk fel (lásd alább a személyes adatok kezelésének egyedi céljainak leírását).

Engedélyek

A GDPR az alábbi lehetséges jogokat biztosítja Önnek személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban:

1. az adataihoz való hozzáférés és az azokról készült másolat beszerzésének joga,
2. az adatok javításához, frissitéshez való jog,
3. az adatok törlésének joga (ha véleménye szerint nincs ok arra, hogy adatait feldolgozzuk, kérheti azok törlését),
4. az adatok kezelésének korlátozásához való jog (kérheti, hogy az adatok kezelését csak azok tárolására korlátozzuk, vagy olyan tevékenységek végzését, amelyekben Önnel egyetértünk, ha úgy gondolja, hogy téves adatok állnak rendelkezésünkre, vagy azokat jogosulatlanul kezeljük,)
5. az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog (jogos érdek alapján jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen; meg kell jelölnie azt a konkrét helyzetet, amely szerinte indokolja az adatkezelés megszüntetését, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy adatkezelésünk okai meghaladják az Ön jogait, vagy hogy adatai szükségesek ahhoz, hogy igényeket érvényesíthessünk)
6. adattovábbításhoz való jog (jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megszerezze tőlünk azokat a személyes adatokat, amelyeket a szerződés alapján vagy hozzájárulásával rendelkezésünkre bocsátott; megbízhat bennünket ezen adatok megküldésével más személy részére ),
7. panasztételi jog a felügyeleti hatóságnál (ha úgy találja, hogy jogellenesen kezeljük az adatokat, panasszal élhet a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél vagy más illetékes felügyeleti hatóságnál).

A fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályokat részletesen a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 16 -21 részében találja. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg ezekkel a szabályokkal. A magunk részéről szükségesnek tartjuk, hogy elmagyarázzuk Önnek, hogy a fenti jogok nem feltétlenek, és Ön nem jogosult személyes adatai kezelésével összefüggő összes jogra. Hangsúlyozzuk, hogy Önt mindig megilleti a fenti jogok valamelyike ​​– ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése során megsértettük a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket. Lehetősége van panasszal élni a felügyeleti hatóságnál. Kérése alapján tájékoztatást nyújtunk, hogy milyen adatokkal rendelkezünk Önről, és milyen célból dolgozzuk fel azokat. Nincs más dolga, mint ezzel kapcsolatos igényét, kérését megküldeni e-mailben info@elusia.cz e-mail címre. A fenti e-mail címet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdések esetén is igénybe veheti.

Biztonság

Biztosítjuk az Ön által számunkra megadott személyes adatok bizalmas kezelését. Gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezésekben előírt,  megfelelő biztonsági és személyes adatok védelmét szolgáló intézkedések megtörténjenek. A személyes adatokat kellő körültekintéssel gyűjtjük és megfelelően védjük az illetéktelen hozzáféréstől.

Kinek biztosítunk hozzáférést adataihoz

Adataihoz hozzáférnek bizonyos partnereink, akik a jelen dokumentumban leírtakkal egybehangzóan, a mi megkötéseink alapján kezelik adatait, mely során betartanak minden szükséges biztonsági és technikai intézkedést annak érdekében, hogy az ön személyes adatai védelmét teljes mértékben biztosítsák. 

Jelenleg ezen partnereink közé tartoznak:Toptrans EU, a.s. Na Priehon 50, Nitra, 949 05 a Eka-Z, s.r.o. Vysokoškolákov 41, Žilina 010 08

Adatait úgyszintén megőrizhetjük vagy azokhoz egyéb személyeknek hozzáférést biztosíthatunk. Tesszük ezt azért, hogy megfeleljünk a jogi előírások által felénk támasztott kötelezettségeinknek, illetve állami vagy más hivatalos szervek kérésének, továbbá azért, hogy érvényt szerezzünk követeléseinknek, vagy jogi procedúrák alkalmával megvédhessük magunkat másokkal szemben. 
Azon kategóriába, melynek tagjai részére a fentnevezett okok miatt biztosítunk hozzáférést személyes adataihoz, tartoznak például a bíróságok, az állami és egyéb hatóságok, amelyek hatáskörrel rendelkeznek üzleti tevékenységünk, vitarendezések vagy annak végrehajtása ellenőrzésére, jogi és számviteli tanácsadóink, továbbá könyvvizsgálóink.
 

Adatátvitel harmadik világbeli országokba

Adatait szándékosan harmadik világbeli országoknak, az Európai Unió területén kívül nem adjuk ki. Néhány partnerünk azonban, melyekkel az adatfeldolgozás során együttműködünk, végez ilyen adatátvitelt, ahogy azt a Google teszi az USA területére. Az USA területén dolgozó emberek, melyek ily módon férnek hozzá személyes adatokhoz, szigorúan betartják az US-EU Privacy Shield feltételeit, ezzel elvárható színvonalon biztosítják az ön adatainak védelmét. 

– Google G-Suite részekét, amelyet a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország biztosít – a Google-szolgáltatások által feldolgozott összes adat erejéig, beleértve a Google Drive-val szinkronizált fájlokban található adatokat is.

Mind a Rocket Science Group LLC, mind a Google Ireland Limited biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét a GDPR megfelelőségi mechanizmusok használatával, különösen az adatvédelmi pajzs programban való részvétellel. Az alábbiakban linkek találhatók az Adatvédelmi Pajzs programban való részvétel megerősítéséhez, ahol információkat olvashat a személyes adatok ezen entitások általi feldolgozásával kapcsolatban.

– google: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI,

Profilalkotás és viselkedésalapú reklám

Nem hozunk olyan döntéseket Ön helyett, kizárólag automatizált adatkezelés – ideértve a profilalkotást is – alapján, amelyek joghatással járnának Önre nézve, vagy hasonló módon érintenék Önt. Igen, olyan eszközöket használunk, amelyek a nyomkövető mechanizmusokon keresztül gyűjtött információktól függően bizonyos műveleteket hajtanak végre, de úgy gondoljuk, hogy ezek a műveletek nem gyakorolnak számottevő hatást Önre, mert nem különböztetik meg az Ön helyzetét vásárlóként, nem befolyásolják a szolgáltatás feltételeit, a szerződést, amelyet megköthet. Például bizonyos eszközöket használhatunk arra, hogy személyre szabott hirdetésekkel célozzuk meg Önt a weboldalunkon végzett korábbi tevékenységei alapján, vagy olyan termékeket javasoljunk, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára. Az úgynevezett viselkedésalapú reklámokról van szó. Részletes információk, beleértve a viselkedésalapú hirdetések beállításainak kezelését, itt találhatók http://www.youronlinechoices.com.  Hangsúlyozzuk, hogy nincs hozzáférésünk olyan adatokhoz, amelyeket az Ön beazonosítására szolgálnak. Az információk, amelyekről szó van,  a következők:

 • információkat az Ön által használt operációs rendszerről és böngészőről,
 • az oldalon töltött idő
 • átmenetek az egyes aloldalak között
 • a forrás, ahonnan webhelyünkre érkezett,
 • korosztály
 • neme
 • hozzávetőleges tartózkodási helye egy adott városra korlátozódik
 • érdeklődési köre az online tevékenységei alapján

A fent felsorolt ​​információkat nem kapcsoljuk össze az adatbázisunkban szereplő személyes adatokkal. Ez az információ anonim, és nem teszi lehetővé számunkra, hogy beazonosítsuk Önt.

Cookie-k (sütik) és egyéb nyomkövetési technológiák

A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik információkat gyűjtenek az Ön böngészőjéről, így képesek vagyunk kölcsönösen megkülönböztetni, ám nem beazonosítani, az egyes felhasználókat és a konkrét preferenciákhoz igazítani a tartalmat. Továbbá információkat tárolnak weboldalunk látogatóinak számáról, illetve arról is, webáruházunk mely aloldala a leglátogatottabb. Felhasználásuk arra is kiterjed, hogy reklámokat, oldalakat jelenítsenek meg az Ön érdeklődési köre alapján.Ha többet szeretne megtudni a cookie-ról, tekintse meg:  https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. 

Hozzájárulás a cookie-hoz

Amikor először látogatja meg a weboldalt, a cookie-k használatára vonatkozó információk és a fájlok használatához való hozzájárulására vonatkozó kérdés jelenik meg. Egy speciális eszköznek köszönhetően a cookie-kat a webhely szintjéről kezelheti az egyes cookie-k letiltásával. Ezenkívül bármikor módosíthatja a cookie-beállításokat a böngészőjében, vagy teljesen törölheti a sütiket. A böngészők különböző módon kezelik a cookie-beállításokat. A böngésző súgó menüjében magyarázatokat talál a cookie-beállítások módosítására vonatkozóan. A cookie-beállításokat úgy is kezelheti, hogy olyan speciális kiegészítőket telepít, amelyek lehetővé teszik a cookie-k szabályozását, mint például a Ghostery (https://www.ghostery.com). Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k használatának letiltása vagy korlátozása nehézségeket okozhat weboldalunk, valamint sok más, cookie-kat használó webhely használatában.

Egyedi sütik

Saját sütiket használunk a weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében. A saját cookie-k ezenkívül információkat tárolnak a cookie-k használatához való hozzájárulásáról, valamint a weboldalunkon megadott cookie-beállításokról. Az egyéni cookie-kat az elhagyott kosarak visszaállításának mechanizmusáért felelős szkript is használja. Ez azt jelenti, hogy a cookie-k információkat tartalmazhatnak a kosara tartalmáról, a legutóbb megtekintett termékekről stb.

Harmadik féltől származó sütik

Weboldalunk a legtöbb modern weboldalhoz hasonlóan harmadik felek által biztosított funkciókat használ, amelyek közé tartozik a harmadik féltől származó cookie-k használata.

Google Analytics

Google LLC -től, (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) használjuk a Google Analytics szolgáltatást. Ezen a területen tevékenységünket a statisztikák készítéséhez és elemzéséhez fűződő jogos érdekünk alapján végezzük weboldalunk optimalizálása érdekében. A Google Analytics automatikusan információkat gyűjt weboldalunk használatáról, látogatottságáról és az Ön tevékenységéről.  Az így gyűjtött információkat leggyakrabban a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják és ott tárolják. Az általunk aktivált IP-anonimizálás miatt az Ön IP-címe lerövidül a továbbítás előtt. Csak kivételes esetekben kerül át a teljes IP-cím a Google egyesült államokbeli szerverére, és ott lerövidül. A böngészője által a Google Analytics részeként megadott anonim IP-cím általában nem kapcsolódik más Google-adatokhoz. Hangsúlyozzuk, hogy a Google Analytics szolgáltatásban nem gyűjtünk semmilyen személyazonosításra alkalmas információt. Ezért a Google Analytics segítségével gyűjtött adatok nem személyes adatok. A Google Analytics rendszeren belül elérhető információk a következők:

  • a használt böngésző
  • weboldalunkhoz tartozó aloldalak megtekintése,
  • weboldalunkon és annak aloldalain eltöltött idő,
  • átmenetek a weboldalunkon belüli aloldalak között,
  • a forrás, ahonnan a weboldalunkra lép

Ezenkívül a következő hirdetési funkciókat használjuk a Google Analytics szolgáltatásban:

 – demográfiai és érdeklődési köri jelentések

 – remarketing,

 – hirdetésjelentési funkciók, felhasználói azonosító.

Ezenkívül nem gyűjtünk személyes adatokat hirdetési funkcióink részeként. A rendelkezésünkre álló információk főleg a következők:

 – hozzávetőleges életkora, korosztály

 – neme

 – hozzávetőleges tartózkodási helye-  városra korlátozódik,

 – érdeklődési köre az online tevékenysége alapján

A Google Analytics használatához speciális Google Analytics követőkódot helyeztünk el weboldalunk kódjában. A követőkód a Google LLC cookie-jait használja a Google Analytics számára. A weboldalunkon található cookie-kezelési mechanizmus segítségével deaktiválhatja a Google Analytics követőkódot. A Google Analytics követőkódot bármikor letilthatja, ha telepít egy böngésző bővítményt a Google-tól: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Služby Google Analytics a Google Analytics 360 független biztonsági szabvány tanúsítja – ISO 27001. ISO 27001 a világ egyik legelismertebb szabványa  és tanúsítja, hogy megfelelnek a Google Analytics és a Google Analytics 360-at támogató rendszerekre vonatkozó követelményeinek. Ha kíváncsi, érdeklik a Google Analytics adatfeldolgozásának részletei, javasoljuk, hogy olvassa el a Google által biztosított magyarázatokat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Ads

A hirdetési kampányok megvalósításához, beleértve a remarketinget is, a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA által működtetett Google Ads hirdetési programot használjuk.Ezen a területen a saját termékeink vagy szolgáltatásaink marketingjéhez fűződő jogos érdekünk alapján folytatunk tevékenységet.

Amikor meglátogatja weboldalunkat, készüléke automatikusan megőrzi a Google remarketing cookie fájlját, amely lehetővé teszi érdeklődésen alapuló hirdetések megjelenítését egy álnevű azonosító (ID) használatával és az Ön által meglátogatott oldalak alapján. A további feldolgozásra csak akkor kerül sor, ha Ön engedélyt adott a Google-nak, hogy böngészési és alkalmazási előzményeit összekapcsolja fiókjával, és a Google Fiókjában található információkat felhasználja a webhelyen megjelenő hirdetések személyre szabására. Ebben az esetben, ha bejelentkezik a Google-ba, amikor meglátogatja webhelyünket, a Google felhasználja az Ön adatait a Google Analytics adataival együtt közönséglisták létrehozására és meghatározására remarketing célokra különböző eszközökön. Ebből a célból a Google az ideiglenesen összegyűjtött információkat a Google Analytics adataival kombinálja közönség létrehozásához. Hangsúlyozzuk, hogy amikor a Google Ads szolgáltatást használjuk, nem gyűjtünk semmilyen személyazonosításra alkalmas információt. Az adatok olyan bonyolítását, hogy azok személyes adatokká válnak, a Google megteheti, de ezért már nem vállalunk felelősséget, mivel a Google ezeket a tevékenységeket az Önnel, mint a Google szolgáltatásainak felhasználójával kötött szerződés alapján végzi. A Google Ads segítségével csak azokat a közönségeket tudjuk meghatározni, akiket el szeretnénk érni hirdetéseinkkel. Ennek alapján a Google dönti el, hogy mikor és hogyan jelenítse meg hirdetésünket Önnek. A Google Ads használatához speciális Google Ads konverziós képpontot építettünk be webhelyünk kódjába. A Pixel a Google LLC cookie-jait használja a Google Ads szolgáltatáshoz. Weboldalunk szintjén a cookie-kezelési mechanizmus segítségével letilthatja ezeket a sütiket. Hirdetési beállításait közvetlenül a Google-on kezelheti: https://adssettings.google.com/. Ha érdeklik a Google Ads adatkezelésének részletei, javasoljuk, hogy olvassa el a Google adatvédelmi irányelveit: https://policies.google.com/privacy.

Facebook reklámok és statisztika

A Facebookon elérhető marketing és elemző eszközöket használjuk. Ezen eszközök szállítója a Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Ezen a területen tevékenységünket saját termékeink vagy szolgáltatásaink marketingjéhez, valamint elemzésekhez és statisztikákhoz fűződő jogos érdekünk alapján végezzük. Annak érdekében, hogy személyre szabott hirdetéseket küldhessünk Önnek a weboldalunkon tanúsított viselkedése alapján, webhelyünk részeként bevezettük a Pixel Facebook-ot, amely automatikusan információkat gyűjt arról, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat a megtekintett oldalak tekintetében. Az így összegyűjtött információkat leggyakrabban egy egyesült államokbeli Facebook-szerverre töltik fel és ott tárolják. A Facebook Pixelén belül gyűjtött információk névtelenek, pl. j. nem teszik lehetővé, hogy azonosítsuk Önt. Csak azt tudjuk, milyen lépéseket tett oldalunkon. Ellenőrizhetjük életkorát, nemét, és hol csatlakozik az internethez. A Facebook Insights további információkkal is szolgálhat Önről, de ez soha nem az az információ, amely lehetővé tenné az Ön azonosítását. Szeretnénk azonban tájékoztatni, hogy a Facebook egyesítheti az általunk gyűjtött információkat más, Önről a Facebook használatának részeként gyűjtött információival, és felhasználhatja azokat saját céljaira, beleértve a marketinget is. A Facebookon végzett ilyen tevékenységek már nem rajtunk múlnak és közvetlenül az adatvédelmi szabályzatban talál bővebb információkat: https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

Adatvédelmi beállításait Facebook-fiókjából is kezelheti.  Hasznos információkat ezzel kapcsolatban itt talál: https://www.facebook.com/help/568137493302217. A Pixel Facebook kikapcsolható weboldalunkon a cookie-kezelési mechanizmus segítségével.

Tartalom külső webhelyekről

Külső webhelyekről származó tartalmat, különösen YouTube-videókat ágyazunk be a weboldalunkba. Ezért a YouTube LLC-vel kapcsolatos cookie-kat, köztük a DoubleClick cookie-kat használjuk. Videó lejátszásával vagy más beágyazott anyagok olvasásával a Google akkor is információkat szerez róla, ha Ön nem rendelkezik profillal az adott szolgáltatónál, vagy éppen nincs bejelentkezve. Ezeket az információkat (az Ön IP-címével együtt) a böngészője közvetlenül a szolgáltató szerverére küldi (egyes szerverek az Egyesült Államokban találhatók), és ott tárolják. Ha Ön bejelentkezett egy szolgáltató webhelyére, az adott szolgáltató közvetlenül társíthatja a weboldalunk látogatását az Ön közösségi oldalának profiljához.  Az adatfelvétel célját és terjedelmét, valamint a szolgáltatók általi további kezelését és felhasználását, valamint a kapcsolatfelvétel lehetőségét és az ezzel kapcsolatos jogait, valamint az adatvédelem érdekében történő beállítás lehetőségét az egyes szolgáltatók adatvédelmi szabályzata tartalmazza. Ha nem szeretné, hogy a szolgáltatók a videó lejátszása vagy a weboldalunkon található egyéb tartalmak olvasása közben gyűjtött adatokat közvetlenül társítsák az Ön profiljával az adott webhelyen, akkor ki kell jelentkeznie arról a webhelyről, mielőtt felkeresné webhelyünket. A bővítmények internetes betöltését is teljesen megakadályozhatja, ha a böngészőjének megfelelő bővítményeket használ, pl. blokkolja a szkripteket. A YouTube-hoz kapcsolódó cookie-k a videó lejátszásáig nem töltődnek be, ezért ha nem szeretné, hogy ez megtörténjen, nézze meg a videót.

Társadalmi eszközök

Weboldalunk a közösségi hálózatok, például a Facebook által biztosított bővítményeket és egyéb közösségi eszközöket használja. Weboldalunk ilyen beépülő modullal való megjelenítésével az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a közösségi hálózatok rendszergazdáinak (szolgáltatóinak) szervereivel. A bővítmény tartalmát az adott szolgáltató közvetlenül az Ön böngészőjébe viszi át és integrálja a weboldallal. Ennek az integrációnak köszönhetően a szolgáltatók tájékoztatást kapnak arról, hogy az Ön böngészője megtekintette weboldalunkat, még akkor is, ha nincs profilja a szolgáltatónál, vagy éppen nincs bejelentkezve. Ezeket az információkat (az Ön IP-címével együtt) a böngészője közvetlenül a szolgáltató szerverére küldi (egyes szerverek az Egyesült Államokban találhatók), és ott tárolják. Ha feliratkozott valamelyik közösségi hálózatra, ez a szolgáltató közvetlenül hozzá tudja rendelni a weboldalunk látogatását az Ön profiljához az adott közösségi hálózaton. Ha használja a beépülő modult, például a „Tetszik” vagy a „Megosztás” gomb megnyomásával, a vonatkozó információk szintén közvetlenül a szolgáltató szerverére kerülnek és ott tárolódnak. Ezenkívül ezek az információk megjelennek a közösségi hálózaton, és megjelennek az Ön névjegyeiként felvett személyek számára. Az adatfelvétel célját és terjedelmét, valamint a szolgáltatók általi további kezelését és felhasználását, valamint a kapcsolatfelvétel lehetőségét és az ezzel kapcsolatos jogait, valamint az adatvédelem érdekében történő beállítás lehetőségét az egyes szolgáltatás adatvédelmi szabályzata tartalmazza. szolgáltatók.
Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Instagram – https://help.instagram.com/155833707900388.

 


Ha nem szeretné, hogy a közösségi hálózatok a weboldalunkon tett látogatása során gyűjtött adatokat közvetlenül társítsák az Ön profiljával az adott webhelyen, akkor a weboldalunk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie erről a webhelyről. A bővítmények internetes betöltését is teljesen megakadályozhatja, ha a böngészőjének megfelelő bővítményeket használ, pl. blokkolja a szkripteket. Részt veszünk a Google AdSense programban is, ami azt jelenti, hogy a programon keresztül beküldött hirdetések megjelenhetnek oldalunkon.  Ezeknek a hirdetéseknek a tartalmáról nem mi döntünk. A hirdetések hozzárendelése a Google AdSense által használt algoritmus alapján történik. Hirdetési beállításait közvetlenül a Google-on kezelheti: https://adssettings.google.com/. A Google AdSense programban való részvétel magában foglalja a követőkód elhelyezését a webhelyen a Google LLC cookie-k (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) használatával, beleértve a DoubleClick cookie-kat is.

Szervernaplók

A webhely használata magában foglalja a lekérdezések elküldését arra a szerverre, ahol a webhelyet tárolják. Minden, a kiszolgálóra irányuló lekérdezés a szervernaplókban tárolódik. A naplók tartalmazzák az Ön IP-címét, a szerver dátumát és idejét, valamint az Ön által használt webböngészővel és operációs rendszerrel kapcsolatos információkat. A naplókat a szerver tárolja. A szervernaplókban tárolt adatok nem kapcsolódnak a weboldalt használó konkrét személyekhez, és nem használjuk fel az Ön azonosítására. A szervernaplók csak a weboldal adminisztrációjához használt kiegészítő anyagok, tartalmuk a szerver adminisztrálására jogosult személyeken kívül más számára nem hozzáférhető.